Fraude

Wat verstaan wij onder fraude? Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van de verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden. Voorbeelden van fraude:
-         Het niet vertellen van de volledige waarheid;
-         Het in scene zetten van een aanrijding;
-         Het later claimen van een schade die reeds bij het aangaan van de verzekering bekend was;
-         Na een afgewezen schade, de schade nogmaals melden met een ander verhaal;
-         Een nota vervalsen.

Maatregelen bij fraude

Stellen we fraude vast, dan nemen wij een aantal maatregelen zoals:
-         De schade niet vergoeden;
-         De uitgekeerde schade terugvorderen;
-         De extra gemaakte kosten in rekening brengen;
-         De verzekering opzeggen, dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn           ondergebracht;
-         Plaatsing op een interne incidentenlijst;
-         Het melden van de fraude aan de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit
          register wordt door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat           vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
          Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingcis.nl
-         Aangifte bij de politie.

Uw belang

Wij willen niet dat onze klanten de dupe worden van fraudeurs en dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van een ander. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding. Heeft uw vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Volvo Car Insurance
Stationsweg 2
4153 RD Beesd
Postbus 45
4153 ZG Beesd
Telefoon: 088 - 99 937 01
Wat verstaan wij onder fraude? Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van de verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden.Voorbeelden van fraude:
-         Het niet vertellen van de volledige            waarheid;
-         Het in scene zetten van een            aanrijding;
-         Het later claimen van een schade           die reeds bij het aangaan van de           verzekering bekend was;
-         Na een afgewezen schade, de           schade nogmaals melden met           een ander verhaal;
-         Een nota vervalsen.

Maatregelen bij fraude

Stellen we fraude vast, dan nemen wij een aantal maatregelen zoals:
-         De schade niet vergoeden;
-         De uitgekeerde schade            terugvorderen;
-         De extra gemaakte kosten in            rekening brengen;
-         De verzekering opzeggen, dat            geldt ook voor andere            verzekeringen die bij ons zijn           ondergebracht;
-         Plaatsing op een interne            incidentenlijst;
-         Het melden van de fraude aan de            Stichting CIS, die een           ‘incidentenregistratie’ bijhoudt.
           Dit register wordt door andere            verzekeraars in Nederland            geraadpleegd. Meer hierover            staat vermeld in het Protocol            Incidentenwaarschuwingssystemen            Financiële Instellingen. Voor meer
           informatie kunt u terecht op            www.stichtingcis.nl
-         Aangifte bij de politie.

Uw belang

Wij willen niet dat onze klanten de dupe worden van fraudeurs en dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van een ander. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.Heeft uw vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Volvo Car Insurance
Stationsweg 2
4153 RD Beesd
Postbus 45
4153 ZG Beesd
Telefoon: 088 - 99 937 01
Wat verstaan wij onder fraude? Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van de verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden.Voorbeelden van fraude:
-         Het niet vertellen van de volledige waarheid;
-         Het in scene zetten van een aanrijding;
-         Het later claimen van een schade die reeds bij het aangaan van de           verzekering bekend was;
-         Na een afgewezen schade, de schade nogmaals melden met een           ander verhaal;
-         Een nota vervalsen.

Maatregelen bij fraude

Stellen we fraude vast, dan nemen wij een aantal maatregelen zoals:
-         De schade niet vergoeden;
-         De uitgekeerde schade terugvorderen;
-         De extra gemaakte kosten in rekening brengen;
-         De verzekering opzeggen, dat geldt ook voor andere verzekeringen           die bij ons zijn ondergebracht;
-         Plaatsing op een interne incidentenlijst;
-         Het melden van de fraude aan de Stichting CIS, die een           ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit
          register wordt door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd.           Meer hierover staat vermeld in het Protocol           Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Voor           meer informatie kunt u terecht op www.stichtingcis.nl
-         Aangifte bij de politie.

Uw belang

Wij willen niet dat onze klanten de dupe worden van fraudeurs en dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van een ander. Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.Heeft uw vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Volvo Car Insurance
Stationsweg 2
4153 RD Beesd
Postbus 45
4153 ZG Beesd
Telefoon: 088 - 99 937 01